GRUNDFOS TEAM

Bách Việt tự hào là một trong những Đại lí uỷ quyền sớm và lâu bền nhất của Grundfos Việt Nam.

DREAM TEAM

Đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, chuyên cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp, cơ khí, điện tử thông qua đấu thầu.

Tin Tức