Tuyển dụng Sales Admin

Tuyển dụng Sales Admin tháng 5/2019
Xem thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BÁN HÀNG KĨ THUẬT - DỊCH VỤ

Tuyển dụng KỸ SƯ BÁN HÀNG KĨ THUẬT - DỊCH VỤ (TECHNICAL SALES SERVICE)
Xem thêm

Meeting giữa Grundfos và Bách Việt

Đầu tháng 5/2019, Bách Việt hân hạnh đón tiếp đoàn Giám đốc Grundfos đến thăm và làm việc tại văn phòng Bách Việt.
Xem thêm

BEO - Boost Engery Optimization

BEO - Boost Engery Optimization - Kiểm tra sức khoẻ bơm & Tối ưu hoá năng lượng
Xem thêm