Dự án PHIN - NESTLÉ Trị An - Đồng Nai

Tháng 4/2022, Bách Việt đã hoàn tất giao chuyến hàng cuối cùng của gói Bơm Grundfos cho Dự án Phin Project - Nhà máy Nestlé Trị An.
Xem thêm