Giá test nhanh giảm 29 %, tối đa 78,000 đồng

Giá test nhanh giảm 29 %, tối đa 78,000 đồng
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/die-u-chi-nh-mo-i-ve-mu-c-thanh-toa-n-to-i-da-xe-t-nghie-m-covid-19-gia-test-nhanh-gia-m-29-816852.html

Tin tức